The views of the preschool and primary school teachers on preparation process of emergent literacy in preschool


Creative Commons License

Taşkın N.

Journal of Theory and Practice in Education, vol.10, no.4, pp.1102-1119, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Journal of Theory and Practice in Education
  • Journal Indexes: Educational research abstracts (ERA)
  • Page Numbers: pp.1102-1119
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

This study aims at determining preschool and classroom teachers’ views on preparatory activities for emergent literacy during preschool. In this study, case study, a qualitative research design was used. The study group of the research consists of three preschool and three classroom teachers who worked for an elementary school in Ankara during 2011-2012 education year. Data collection was conducted through a semi-structured interview form. Focus group technique was employed for the research data collection. In relation to the findings obtained in the research, it was determined that within emergent literacy activities in preschool education institutions, mostly drawing, teaching concepts, sound activities, and even though not very often and widely spread, letter activities are conducted. According to classroom teachers, too much pencil practices and learning reading and writing beforetime in preschool cause children to experience problems such as writing incorrectly, being bored of school and regression.

Bu araştırmada, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin okul öncesi dönemdeki okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları hakkındaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 öğretim yılında Ankara’daki bir ilköğretim okulunda görev yapan üç okul öncesi ve üç sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında odak grup görüşmesi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırma elde edilen verilere göre, okul öncesi eğitim kurumlarında okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında; çizgi, kavram öğretimi ve ses çalışmaları ile çok sık ve yaygın olmasa da harf çalışmaları yapılmaktadır. Sınıf öğretmenleri, okul öncesinde çocukların kalemle çok fazla karşılaşmasının ve erken okuma-yazma öğrenmesinin birinci sınıfta yanlış yazma, okuldan sıkılma, bıkma, gerileme gibi bazı sorunlara neden olduğunu ifade etmişlerdir.