KOH ile Hazırlanan Aktif Karbon Üzerine İmmobilize Edilen Enzimiçin Termodinamik Hesaplamalar.


ALKAN S., KUL A. R., KUBİLAY Ş., YALÇINKAYA Z., ÖZDEK U., EROL N.

7. ULUSAL AFİNİTE TEKNİKLERİ KONGRESİ, Turkey, 15 September 2013

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes