Devlet Salnamelerine Göre 1848-1914 Yılları Arasında Van Vilâyeti’nin İdari Taksimatı


Creative Commons License

Arvas T. Z.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.30, pp.401-415, 2016 (Peer-Reviewed Journal)