The Determinants of Temporary Employment: The Case of Turkey


Creative Commons License

Gemicioğlu S.

12. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2021, pp.501-510

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.501-510

Abstract

Temporary employment is generally associated with adverse labor market conditions such as employment and income discontinuity, low wages, and job insecurity. For employers of temporary employment, labor flexibility, low labor cost, and providing the opportunity to monitor and test workers create some advantages. The aim of this study is to investigate the structure and the determinants of temporary employment in the Turkish labor market. The determinants of temporary employment were estimated with the sample selection probit model using the cross-sectional data obtained from the 2011- 2019 SILC conducted by the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT). According to the results, it has been revealed that gender, marital status, age, education level, job experience, job security, occupation, sector, and firm size affect the probability of being in temporary employment. In addition, it has been observed that the effect of all factors other than gender and marital status on temporary employment is considerable.

Geçici istihdam işçiler açısından genellikle istihdam ve gelir süreksizliği, düşük ücret düzeyi ve iş güvencesizliği gibi olumsuz işgücü piyasası koşulları ile ilişkilendirilmektedir. Geçici istihdam işverenler açısından ise işgücü esnekliği, düşük işgücü maliyeti ve işçileri izleme ve deneme imkânı gibi birtakım avantajlar sağlamaktadır. Bu çalışmanın amacı Türkiye işgücü piyasasında geçici istihdamın yapısını ve belirleyenlerini araştırmaktır. Geçici istihdamın belirleyenleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen 2011-2019 dönemi Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırmasından (GYKA) elde edilen kesit veriler kullanılarak, örnek seçimli probit modeli ile tahmin edilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim seviyesi, iş tecrübesi, iş güvencesi, meslek, sektör ve iş yeri büyüklüğünün geçici istihdamda olma olasılığı ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra bu faktörler arasından cinsiyet ve medeni durum dışındaki diğer tüm faktörlerin geçici istihdam üzerindeki etkisinin önemli düzeyde olduğu gözlenmiştir.