Mullah ‘Aladdin Kopi and His “Dîwan-Rezê Jiyanê”


Creative Commons License

AYKAÇ Y.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.II. Uluslararası Muş Sempozyumu (UMS'20), pp.111-122, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Mullah ‘Aladdin Kopi is one of those scholars, writers and poets from the region of Muş. Kopi wasborn in 1939 in the village Melemistefa of Kop/Bulanık, and completed his religious-treatiseeducation in many madrasas in the region of Muş under the tutelage of various scholars andmullahs. He worked as imam in many villages of Muş between 1966 and 1994. He continued to bean imam in many European countries for as long as 13 years after retirement. He is currentlywriting his books at his home in Kop. Mullah ‘Aladdin Kopi has written four books which are inthe following order: Diwan-Rezê Jiyanê, Tûrê Derwêş, translation of some stories of Noz'hat al Majāles and the Holy Life of Rasûlullah. In this article we will focus on the Diwan-Rezê Jiyanê and analyze its content.
Mela ‘Eladînê Kopî yek ji wan alim, nivîskar û şa‘irên ji herêma Mûşê ye. Kopî, di sala 1939an de li gundê Melemustefa ya Kopê hatiye dunyayê. Ew li herêma Mûşê li ber destê alim û melayên cuda, di gelek medreseyan de perwerdeya xwe ya ilmî temam dike. Piştre li gelek gundên Mûşê di navbera salên 1966-1994an de melatî dike. Kopî, piştî ku malnişîn dibe qasî 13 salan li gelek dewletên Ewrûpayê melatiya xwe didomîne. A niha li Kopê li mala xwe bi nivîsîna kitêban re mijûl dibe. Çar berhemên Mela ‘Eladînê Kopî hene ku bi rêzê wiha ne: Dîwan-Rezê Jiyanê, Tûrê Derwêş, wergera hinek çîrokên Nushetu’l-Mecalîs û Jiyana Pîroz a Resûlullah. Di vê gotarê de em ê li ser Dîwan-Rezê Jiyanê bisekinin û ji hêla naverokê ve tehlîla wê bikin