Current situation of cattle breeding in turkey; problems and suggestions for solutions


Creative Commons License

Turan M., Şireli H. D.

Multidisipliner Bilimsel çalışmalar ve Küresel Uygulamaları Uluslararası Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 6 - 08 March 2022, pp.863-872

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Girne
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.863-872

Abstract

In this article; Data on cattle numbers and cattle meat and milk production by years have been compiled, and based on these values, it is aimed to make forward-looking predictions by determining the current situation, problems and solution proposals of cattle breeding in our country. Along with the increasing population, the increase in the need for meat and milk consumption, which has an important place in human nutrition, reveals the need for the implementation of new policies and methods in the field of animal husbandry in our country. It is seen that there is a continuous increase in the number of cattle over the years, but despite this increase, there is a certain increase in milk and meat production, but the production is not at the desired levels. As a result, the irregularity of the increase and decrease in the number of animals and the continuation of the policies and wrong breeding methods reveal that the increasing population cannot meet the meat and milk needs.

Keywords: Cattle breeding, Meat production, Milk production, Cattle, Anatolian buffalo

Bu makalede; büyükbaş hayvan sayıları ile yıllara göre büyükbaş et ve süt üretimine ait veriler derlenmiş olup bu değerlere bağlı olarak ülkemizde yapılan büyükbaş yetiştiriciliğinin mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerilerini belirleyerek, ileriye dönük tahminler yapılması amaçlanmıştır. Artan nüfus ile birlikte, insan beslenmesinde önemli yer tutan et ve süt tüketimine duyulan ihtiyacın da doğru orantılı olarak artması, ülkemizde hayvancılık alanında yeni politikalar ve metotların uygulanması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yıllar itibarı ile büyükbaş hayvan sayılarında sürekli bir artışın olduğu bu artışla birlikte et ve süt üretiminde de belirli bir artış olmasına rağmen üretimin istenilen seviyelerde olmadığı görülmektedir. Sonuç olarak hayvan sayılarındaki artış ve azalışın düzensiz olması ile birlikte uygulanan politikaların ve yanlış yetiştiricilik metotlarının devam etmesi, artan nüfusun et ve süt ihtiyacını karşılayamadığını ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Büyükbaş Yetiştiriciliği, Et Üretimi, Süt Üretimi, Sığır, Anadolu Mandası