Van Sazlıklarındaki Doğu Sivrisinek Balığı (Gambusia holbrooki Girard, 1859)’nın Ekolojik Riskleri


Creative Commons License

Atıcı A. A. , Şen F., Elp M.

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.29-37, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 4
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: CAB Abstracts
  • Page Numbers: pp.29-37

Abstract

The eastern mosquito fish (Gambusia holbrooki Girard, 1859), is an invasive fish species and has a widespread because of biological struggle against mosquitoes in many water sources. However, it has negative impacts on competition with native fishes. Gambusia holbrooki predator on native fish larvae, eggs and their own larvae (cannibalism). It is crucial for this invasive extent from Van Reeds to other water sources in the basin to ensure the continuity of native fish species found in these water sources. Here, it is aimed to evaluate ecological and biological properties and the negative effects on other species of Gambusia holbrooki spread in Turkey and the World.

 Doğu sivrisinek balığı (Gambusia holbrooki Girard, 1859) istilacı bir balık türü olup, birçok su kaynağında sivrisinek ile biyolojik mücadele için kullanım nedeniyle dünyada geniş bir yayılım göstermektedir. Doğal yayılış gösteren balıklar ile girdiği rekabet nedeniyle olumsuz etkilere sahiptir. Van Sazlıklarına sivrisinek ile biyolojik mücadele amacıyla aşılanan bu tür aynı zamanda ortamda bulunan balıkların yavruları ve yumurtaları ile de beslenmektedir. Doğu sivrisinek balığı kendi türündeki küçük balıkları da besin olarak tüketme (kanibalizm) özelliği göstermektedir. Bu nedenle istilacı olan doğu sivrisinek balığı türünün Van Sazlıkları’ndan havzadaki diğer su kaynaklarına yayılmaması bu su kaynaklarında bulunan inci kefali ve diğer balık türlerinin devamlılığı için son derece önemlidir. Bu çalışmada Gambusia holbrooki’nin Dünya ve Türkiye’deki yayılımı, ekolojik ve biyolojik özellikleri, diğer türler üzerindeki olumsuz etkileri hakkında bazı bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.