Şeyh Ahmet el-Haznevî’nin Hayatı ve Fetvalarında Takip Ettiği Metot


Candan A.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.7, pp.18-37, 2018 (Peer-Reviewed Journal)