Bihiştî Ramazan’ın Mollâ Câmî’nin Muʿammâ-i Sagîr Adlı Risalesine Yazdığı Şerh: Şerh-i Manzûme-i Muʿammâ


ÖNTÜRK T.

Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, no.29, pp.247-268, 2022 (Peer-Reviewed Journal)