Mobbingin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Örgütsel Sinizmin Rolü: Bir Kamu Kurumunda Araştırma


GÜMÜŞ A., BAYAT F.

Sosyal Bilimler Akademi Dergisi (SOBAD), vol.4, no.1, pp.117-138, 2021 (Peer-Reviewed Journal)