Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgi Güvenliği Farkındalıklarının İncelenmesi


Gökçearslan Ş., Günbatar M. S. , Sarıtepeci M.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.354-373, 2021 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 18 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2021
  • Doi Numarası: 10.33711/yyuefd.867015
  • Dergi Adı: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.354-373

Özet

Bu çalışmanın amacı bilgi güvenliği farkındalığının, kişisel bilgisayar, akıllı telefon sahipliği, bilişim teknolojileri (BT) dersi alma ve faydalanma durumu bağlamında incelenmesidir. Tarama modelinin kullanıldığı çalışmada 9-12. sınıf Anadolu ve Meslek lisesi öğrencileri (n=359) yer almıştır. Çalışma grubunun Bilgi Güvenliği Farkındalığı (BGF) ölçümleri ve alt faktör ölçümlerine göre kendi içinde kararlı alt bölümlere ayrılma durumu CHAID analizi ile tespit edilmiştir. Bilgi güvenliği farkındalığı açısından kişisel bilgisayar sahipliği, BT dersinden alınan fayda ve akıllı telefon sahipliği değişkenleri anlamlı etkiye sahiptir. Bilgi güvenliği farkındalığı BT dersi özelinde ve diğer değişkenler bağlamında tartışılmıştır