WIDELY USED NITROFURAZONE IGNORED SIDE EFFECT OF THE TREATMENT: ALLERGIC CONTACT DERMATITIS


Creative Commons License

Gürbüz E., Alkan S., Temelli Göçeroğlu R.

USBILIM 2nd International Conference on Health, Pharmacology and Veterinary Sciences, Ankara, Turkey, 21 - 22 May 2022, pp.22-24

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.22-24
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Allergic contact dermatitis is a type IV hypersensitivity reaction that
can develop at any age due to agents in contact with the skin, which is
characterized by the formation of erythematous, scaly plaque in the
acute stage, and the formation of vesicles and bullae on the contact
surfaces in severe cases. While industrial allergens were the most
common causes of allergic contact dermatitis in the past, today contact
sensitivity due to cosmetic products and topical treatments has come to
the forefront. Active substances, excipients and preservatives in topical
medicines can all cause contact sensitivity. Antibacterial cream, also
known as Furacin, contains 0.2% nitrofurazone as an active ingredient
and polyethylene glycol as an auxiliary substance and is the most
frequently preferred drug containing nitrofurazone in Turkey.
Nitrofurazone is a broad spectrum antibacterial agent used topically for 
the protection of surgical wounds from infection, skin infections such

as pyoderma and dermatosis caused by sensitive microorganisms, and
the treatment of cuts, wounds, burns and ulcer infections and otitis
externa. Among its side effects arevarious degrees of contact dermatitis
reactions, such as skin rash, itching, and local edema, and
superinfection (fungus, pseudomonas, etc.). Polyethylene glycol is
used as an excipient to increase the effectiveness of drugs. There are
studies showing that allergic contact dermatitis developed against
nitrofurazone and polyethylene glycol used as an auxiliary substance
increases the sensitivity of the skin to the drug. Clinicians should know
that nitrofurazone frequently causes allergic contact dermatitis, and
other topical antimicrobial agents that cause less contact dermatitis
should be preferred instead.

Allerjik kontakt dermatit, akut evrede eritemli, kepekli plaklar, ciddi
vakalarda ise temas eden yüzeylerde vezikül ve bül oluşumu ile
karakterize olan, deriye temas eden ajanlara bağlı olarak her yaşta
gelişebilen Tip IV hipersensitivite reaksiyonudur. Geçmişte allerjik
kontakt dermatite en sık neden olan maddeler endüstriyel allerjenlerken
günümüzde kozmetik ürünlere ve topikal tedavilere bağlı kontakt
duyarlılık ön plana çıkmaya başlamıştır. Topikal ilaçların içerisinde yer
alan aktif maddeler, yardımcı maddeler ve koruyucuların hepsi kontakt
duyarlılığa neden olabilir. Piyasa adı Furacin olarak bilinen
antibakteriyel krem, etken madde olarak % 0,2 nitrofurazon, yardımcı
madde olarak polietilen glikol içerir ve ülkemizde nitrofurazon içeren
en sık tercih edilen ilaçtır. Nitrofurazon ameliyat yaralarının

enfeksiyondan korunmasında, duyarlı mikroorganizmaların
oluşturduğu piyoderma, dermatoz gibi cilt enfeksiyonlarında, kesik,
yara, yanık ve ülser enfeksiyonların ve otitis eksterna tedavisinde
topikal olarak kullanılan geniş spektrumlu bir antibakteriyel ajandır.
Yan etkileri arasında cilt döküntüsü, kaşıntı ve lokal ödem gibi değişik
derecelerde kontakt dermatit reaksiyonları, deride süperenfeksiyon
(mantar, Pseudomonas vs) çoğalması ile birlikte mevcut enfeksiyonun
dışında yeni enfeksiyonlar gelişebilmektedir. Polietilen glikol ilaçlarda
etkinliği arttırmak için yardımcı madde olarak kullanılmaktadır.
Nitrofurazon’a karşı gelişen allerjik kontakt dermatitin ve yardımcı
madde olarak kullanılan polietilen glikol ile cildin ilaca karşı
duyarlılığının arttırdığına dair çalışmalar bulunmaktadır.
Nitrofurazon’un allerjik kontak dermatite sıklıkla neden olduğu
klinisyenler tarafından bilinmeli ve yerine daha az kontakt dermatite
yol açan diğer topikal antimikrobiyal ajanlar tercih edilmelidir.