Terörden arındırılmış VAN ile Terör etkisinde olan dönemin karşılaştırılması


Creative Commons License

Durmuş A.

Van'ın geleceği Sempozyumu, Van, Turkey, 1 - 02 December 2022, vol.1, no.2, pp.134-145

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.134-145
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TERROR-FREE VAN AND THE PERIOD OF INTENSIVE TERRORIST ACTIVITIES

Lecturer Atilla DURMUŞ

 

Van Yüzüncü Yıl University Vocational School of Security, 65090, VAN

atilladurmus@yyu.edu.tr

 

Abstract: The main purpose of terrorist attacks and acts of terrorism; to undermine the authority of the state and to give an ideological message by creating a climate of fear. The main purpose of terrorist attacks and acts of terrorism; to undermine the authority of the state and to give an ideological message by creating a climate of fear. Immigration caused by terrorism, damage to public institution constructions, roads, dams, construction equipment, production losses, tourism losses are at levels that cannot be ignored. The aim of this study is to examine the socio-economic effects of terrorist acts in Van. The years of 2011-2016, when terrorist acts were intense in Van province, and the years 2017-2022, when state power was demonstrated and terrorist acts were minimized, were compared. When comparing these two periods; The development, economic development, industrial and commercial activities of Van province in both periods are discussed. In addition, the extent to which the society's view of the state has changed has been examined. In this study, the observation method was used. As a result; in the second period when terrorist activities were tried to be minimized; It has been observed that educational activities are carried out without interruption, scientific activities increase, tradesmen who do not close their shutters can do more trade, and this has a positive effect on employment, investments and tourism.

Keywords: Terror, Van Province, Security, Socioeconomics, Education

TERÖRÜN ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VAN İLE TERÖR FAALİYETLERİNİN YOĞUN OLDUĞU DÖNEMİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

 

Öğr. Gör. Atilla DURMUŞ

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güvenlik Meslek Yüksek Okulu, 65090, VAN

atilladurmus@yyu.edu.tr

 

Özet: Terörist saldırılar ve terör eylemlerinde esas amaç; devletin otoritesini sarsmak ve korku iklimi oluşturarak ideolojik mesaj vermektir. Bölücü terör eylemlerinde çok sayıda kolluk personeli şehit ve gazi olmuştur. Terör örgütü eylemlerinin ülke ekonomisine verdiği zarar trilyon doları geçmiştir. Terörün neden olduğu göçler, kamu kurum inşaatlarına, yollara, barajlara, iş makinelerine verilen zararlar, üretim kayıpları, turizm kayıpları göz ardı edilemeyecek seviyelerdedir. Bu çalışmanın amacı, terör eylemlerinin Van ilinde oluşturduğu sosyoekonomik etkileri incelemektir. Van ilinde terör eylemlerinin yoğun yaşandığı 2011-2016 yılları arası ile devlet gücünün gösterildiği ve terörist eylemlerin en aza indirgendiği 2017-2022 yılları karşılaştırılmıştır. Bu iki dönem karşılaştırılırken; Van ilinin her iki dönemde kalkınması, ekonomik gelişmesi, sanayi ve ticaret faaliyetlerinin ne ölçüde yapıldığı ele alınmıştır. Ayrıca toplumun devlete karşı bakış tarzının ne ölçüde değiştiği incelenmiştir. Bu çalışmada gözlem yöntemi kullanılmıştır. Sonuç olarak; terör faaliyetlerinin en aza indirgenmeye çalışıldığı ikinci dönemde; eğitim faaliyetlerinin aksamadan yapıldığı, bilimsel faaliyetlerin arttığı, kepenkleri kapatmayan esnafın daha fazla ticaret yapabildiği, istihdama, yatırımlara ve turizme pozitif olarak yansıdığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Terör, Van ili, Güvenlik, Sosyoekonomi, Eğitim