Türkçe ve Sümercede İkileme


ERATALAY S.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.166-173, 2017 (Peer-Reviewed Journal)