İranlı Grupların Etnik ve Dini Farklılıklarının Türkiye'ye Yönelik Göçe Etkisi


Creative Commons License

Nargül S.

Karadeniz 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Ordu, Türkiye, 25 - 26 Nisan 2020, ss.152-166

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Ordu
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.152-166

Özet

Özet

Göçmenlerin hareketliliğini etkileyen temel faktörler bireyin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik ve siyasal statüdür. Eğer ki bulunduğu ülkeden ayrılmaya planlayan kişi kendisini özgür hissetmiyorsa, ekonomik anlamda kazancının tatmin olmadığını düşünüyorsa, sosyal ve siyasi hayattan dışlanmış hissediyorsa kararını verirken avantajları ve dezavantajları tartarak gerçekleştirir. Bu noktada hareketliliğin getirisinin daha fazla olduğuna ikna olduğunda da göç etmektedir. Ülkemizdeki en fazla göçmen topluluklarından birisini oluşturan İranlı grupların, Türkiye’ye yönelik göç eğilimleri etnik ve dini temelde irdelenmeyi gerektirmektedir. Hareketliliğe dâhil olan bireyler için göç etmeden evvel İran’daki statüleri, karşılaştıkları sorunlar, hükümetin etnik ve dini azınlıklara karşı yürüttüğü politikalar son derece önem arz etmektedir. Zira bu insanlar doğup büyüdüğü ülkede kendilerini yeteri kadar ifade etme hürriyetine sahip olmadıklarını, sosyal haklardan mahrum olduklarını ve kendi yeteneklerine göre gelişimlerini sağlayamadıklarını düşündüklerinde ülkeyi terk etme kararı vermektedir. Fakat bu kararı vermeden önce yaşananlar ve bu kararın verirken nasıl bir süreçten geçildiği dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaktadır. Göçmenler ülkelerini terk etmeden evvel kendilerinden önce bu tecrübeye sahip kişilerin bilgi birikiminden istifade etmekte ve göç hareketliliğini kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Çalışmada ele alınacak üç ayrı grup olan Bahailerin, Farsların ve Kürtlerin hem göç etmeden önce içinde bulunduğu durum hem de göç etme sürecinde ve sonrasında belirlediği stratejiler tartışılacaktır. Aynı zamanda göçmenlerin Türkiye’ye özellikle de Van kentine yönelmelerinin sebepleri aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İran’daki Etnik Gruplar, Göç Güzergâhları, İltica, Türkiye, Van