15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin Türkiye Avrupa-Birliği İlişkilerine Etkisi


Duman M. Z.

Liberal Düşünce Dergisi, vol.23, no.90, pp.71-95, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: 90
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Liberal Düşünce Dergisi
  • Page Numbers: pp.71-95
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Turkey continues to pursue its efforts to join the European Union, since she has chosen as a target for more than half a century, despite all the problems experienced with Member States. However, the Westernization efforts of Turkey until today have not yet ensured ultimate goal of full membership. Likewise, today, initiation of full membership negotiations between Turkey and European Union did not alter the distant stance of the Union towards Turkey and insisting attitude not to get Turkey in. The basic justification for this paper is based on the quest of the ideological reasons behind this tenacious attitude and how undemocratic approach of European Union particularly before and after the failed 15th July coup attempt would affect future relations.
Keywords: Turkey-EU Relations, Copenhagen Criteria, Membership Negotiations, 15th July Military Coup Attempt, Pro - Coup Policy in the European Mass Media.

Türkiye, yarım asırdan fazla bir süredir kendisine hedef olarak seçtiği Avrupa Birliği’ne girme çabasını, üye ülkelerle yaşadığı her tür soruna rağmen sürdürmeye devam ettirmektedir. Ancak, bugüne kadar Türkiye’nin Batılılaşmak için gösterdiği çaba, nihai hedef olan tam üyelik statüsünü sağlayamamıştır. Aynı şekilde, günümüzde Türkiye ile Avrupa Birliği arasında tam üyelik müzakerelerinin başlamış olması, Birliğin, Türkiye’ye yönelik mesafeli duruşunu ve kendi içine almama yönündeki ısrarcı tutumunu değiştirmemiştir. Bu ısrarcı tavrın altında ne tür ideolojik nedenler bulunduğu, özellikle de 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sırasında ve sonrasında Avrupa Birliği’nin takındığı antidemokratik yaklaşımın bundan sonraki ilişkileri nasıl etkileyeceği sorusu, bu makalenin yazılmasının temel gerekçesini oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye-AB İlişkileri, Kopenhag Kriterleri, Üyelik Müzakereleri, 15 Temmuz Askeri Darbe Girişimi, Avrupa Medyasının Darbe Yanlısı Politikası.