Kronik Migren Hastalarında Retinal Sinir Lifi Tabakası ve Gangliyon Hücre Kompleksi Kalınlığının Optik Koherens Tomografi ile Değerlendirilmesi Assessment of Retinal Nerve Fiber Layer and Ganglion Cell Complex Thickness Using Optical Coherence Tomography in Chronic Migraine Patients


Creative Commons License

Uludağ G., Özer M. D., Tanyıldız B., Ceylan E., Çinici E.

Glokom Katarakt, vol.9, pp.263-266, 2014 (SSCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Glokom Katarakt
  • Journal Indexes: Social Sciences Citation Index (SSCI), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.263-266
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: The aim of this study was to investigate the thickness of the retina nerve fiber layer (RNFL) and the ganglion cell complex (GCC) in patients who have chronic migraines, using spectral optical coherence tomography (OCT). Materials and Methods: Twenty patients who had chronic migraines (Group 1), 20 patients who were totally healthy (Control group) were included in the study. Spectral OCT was used to measure the RNFL and GCC values for all patients. The groups were statistically evaluated among themselves. Results: The mean age in group 1, and the control group was 34.4±8.3 (25-42)  and  33.6±6.7 (25-40) years respectively. Average time of migraine diagnosis in group 1 patients were  88±10.2 month (66-114). There was statistically significant difference between group 1 and control group in RNFL and GCC measurements. (p<0.05) Conclusions: In chronic migraine patients, statistically significant thining of RNFL and GCC measurements was determined comparing with the control group. 

Amaç: Kronik migren hastalarında retina sinir lifi tabakası (RNFL) ve gangliyon hücre kompleksi (GHK) kalınlılığının spektral optik koherens tomografi (OKT) ile incelemesidir. Gereç ve Yöntem: Kronik migreni olan (Grup 1)  20 kişi ve 20 sağlıklı birey  (kontrol grubu) çalışmaya dâhil edildi. Tüm katılımcıların spektral OKT ile RNFL ve GHK değerleri  ölçüldü.  Gruplar kendi arasında istatistiksel olarak değerlendirildi. Bulgular: Yaş ortalaması grup 1 ve kontrol grubunda sırasıyla 34.4±8.3 (25-42)  ve 33.6±6.7 (25-40)  olarak saptandı. Grup 1’de migren hastalığı teşhis süresi ortalama 88±10.2 ay (66-114)  idi. Grup 1 ve kontrol grubu arasında tüm kadranlarda RNFL ve GHK farklılıkları istatistiksel olarak anlamlıydı. (p<0.05) Sonuç: Kronik migren hastalarında; RNFL ve GHK değerlerinde kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir incelme saptanmıştır.