Antimicrobial Activity of Boric Acid Solution Against Listeria monocytogenes and Staphylococcus aureus


Creative Commons License

İlhan Z., Ekin İ. H. , Gülaydın Ö.

VAN VETERİNARY JOURNAL, cilt.30, sa.3, ss.163-166, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 30 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: VAN VETERİNARY JOURNAL
  • Sayfa Sayıları: ss.163-166

Özet

Bu çalışmada, borik asidin (H3BO3) Listeria (L.) monocytogenes ve Staphylococcus (S.) aureus’a karşı antibakteriyel etkinliğinin belirlenmesi amaçlandı. Antibakteriyel etkinliğinin belirlenmesinde National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) kriterleri dikkate alındı.  Borik asidin minimal inhibitör konsantrasyonu (MİK) ve minimal bakterisidal konsantrasyonu (MBK) L. monocytogenes için 1/32 (1.93 mg/ml), S. aureus için ise 1/16 (3.80 mg/ml) olarak belirlendi. Sonuç olarak, ülkemizin önemli yeraltı zenginliklerinden bor madeninin bir yan ürünü olan borik asidin, daha ayrıntılı in vitro ve in vivo çalışmalardan sonra alternatif bir antibakteriyel olarak kullanılabileceği kanısına varıldı.

In this study, it was aimed to investigate the antibacterial effects of boric acid (H3BO3) against Listeria (L.monocytogenes and Staphylococcus (S.) aureus. The antibacterial effects of boric acid were analyzed according to the recommendations of the National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS). Minimum inhibitory concentrations (MICs) and minimum bactericidal concentrations (MBCs) of boric acid were determined as 1/32 (1.93 mg/ml) and 1/16 (3.80 mg/ml) for L. monocytogenes and S. aureus, respectively. Therefore, it was concluded that boric asid, a by-product of boron, can be used as an alternative antibacterial agent and more detailed in vitro and in vivo studies is necessary.