Göğüs Hastalıkları Servisinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Gram Negatif Bakteri Profili ve Antibiyotik Dirençliliğinin Değerlendirilmesi: Van Ölçekli Retrospektif Çalışma


Buzkurt M., Bora G., Sünnetçioğlu A., Akgül Ö., Aydın H.

Van Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.15, no.Özel Sayı, pp.192-200, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: Özel Sayı
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.52976/vansaglik.1129718
  • Journal Name: Van Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.192-200
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Pnömoni, KOAH, Bronşektazi, Hışıltı (Wheezing), Astım ve Bronşit tanıları ile göğüs hastalıkları servisine başvuruda bulunan hastaların balgam kültür sonuçlarında üreyen bakteri/bakterilerin antibiyotik direnç profillerinin belirlenmesidir. Materyal ve Metot: Ocak 2021- Şubat 2022 tarihleri arasında Göğüs Hastalıkları Servisinde yatarak tedavi gören Pnömoni, KOAH, Bronşektazi, Hışıltı (Wheezing), Astım ve Bronşit tanılı olgularda çalışılan balgam kültürleri, üreyen mikroorganizmalar ve antibiyotik dirençleri retrospektif olarak tarandı. 20-87 yaş arası; yaş ortalaması 36,2 olan, 295’i (%59) erkek, 205’i (%41) kadın olmak üzere toplam 500 hasta izlendi. Kültürde üremesi olmayan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Bulgular: 30 hastada Acinetobacter baumannii/haemolyticus, 16 hastada Enterobacter cloacae, 97 hastada Escherichia coli, 28 hastada Gram - Bacilli 12 hastada Haemophilus influenzae, 13 hastada Klebsiella oxytoca, 42 hastada Klebsiella pneumoniae, 13 hastada Klebsiella pneumoniae ssp ozaenae, 79 hastada Klebsiella pneumoniae ssp pneumoniae, 11 hastada Klebsiella species, 20 hastada Pseudomonas aeruginosa, 78 hastada Staphylococcus aureus ve 7 hastada Streptococcus pneumoniae) bakterisi üremiştir. Balgam kültürlerinde yoğun olarak üreyen bakterilerin antibiyotik dirençliliğine bakıldığımızda; Escherichia Coli, Amikasın (%16,4), Trimetoprim+ Sulfametaksazol (%8,24), Aztreonam (%9,27), Cefazolin (%6,18), Sefaperazon/Sulbaktam (%15,46), Ceftazidim (%20,61), Ampisilin+ Sulbaktam (%10,30), Cefotaxim (%13,40), Cefoxitim (%4,12), Piperasilin+ Tazobaktam (%14,43). Acinetobacter Baumanni, Amikasın (%13,33), Trimetoprim + Sulfametaksazol (%16,66), Aztreonam (%10,00), Cefazolin (%10,00), Sefaperazon/Sulbaktam (%3,33), Ceftazidim (%13,33), Ampisilin + Sulbaktam (%6,66), Cefotaxim (%10,00), Cefoxitim (%6,66), Piperasilin + Tazobaktam (%10,00). Pseudomonas Aeruginosa, Amikasın (%20,00), Trimetoprim + Sulfametaksazol (%15,00), Aztreonam (%10,00), Cefazolin (%10,00), Sefaperazon/Sulbaktam (%5,00), Ceftazidim (%5,00), Ampisilin + Sulbaktam (%15,00), Cefotaxim (%10,00), Cefoxitim (%5,00), Piperasilin + Tazobaktam (%5,00). Klebsiella Pneumonia Ssp, Amikasın (%8,86), Trimetoprim + Sulfametaksazol (%7,59), Aztreonam (%20,25), Cefazolin (%10,12), Sefaperazon/Sulbaktam (%5,06), Ceftazidim (%3,79), Ampisilin + Sulbaktam (%16,45), Cefotaxim (%11,39), Cefoxitim (%2,53), Piperasilin + Tazobaktam (%13,92). Sonuç: Pnömoni, KOAH, Bronşektazi, Wheezing, Astım ve Bronşit tanılı, mikroorganizma kökenli etkilenimi olan hastalarda izole edilen bakteriler ve bu bakterilere karşı duyarlılık-dirençlilik verilerine göre ampirik tedavi başlanması önemlidir.