Bir Söylem Olarak Yönetimde Değişim “Kamu Yönetimi Temel Kanunu”


Kandeğer B.

YYÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, pp.839-853, 2017 (Peer-Reviewed Journal)