Prospective Physıcs Teachers’ Learning Level of Mechanıc Subjects According to The Bloom Taxonomy


Creative Commons License

Bakırcı H., Erdemir N.

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.3, no.38, pp.81-91, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 38
  • Publication Date: 2010
  • Journal Name: CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.81-91
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Öğrenme bireyin yaşantısında meydana gelen davranış değişikliğidir. Bu değişikliğin niteliği, öğrencinin öğrendiği bilgileri kullanabildiği ölçüde geçerlidir. Bu bağlamda fizik öğretmen adaylarının fizik dersini yeterli düzeyde öğrenemedikleri ve bilgilerini kullanamadıkları bilinmektedir. Bu nedenle, fizik dersinin öğrenciler tarafından beklenen düzeyde öğrenilmediği ve başarılması zor bir ders olduğu kabul edilmektedir. Bu durum, öğrencilerin mekanik konularını öğrenme düzeyleri ile ilgili araştırmaları önemli hale getirmektedir. Bu araştırmanın amacı, fizik öğretmeni adayların mekanik konularını Bloom Taksonomisine göre hangi düzeyde öğrenebildiklerini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini dört farklı üniversitenin fizik öğretmenliği programında öğrenim gören 400 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada materyal olarak, Bloom Taksonomisine göre hazırlanan 25 maddelik çoktan seçmeli başarı testi kullanılmıştır. Taksonomiye ve sınıf düzeyine göre başarı seviyesini belirlemede, aritmetik ortalama dikkate alınmıştır. Öğretmen adaylarının sınıf düzeyi ilerledikçe genel olarak bilgi ve kavrama düzeyindeki başarı artışı, diğer düzeylerdeki başarı artışından daha fazla olduğu görülmüştür. Adayların beklenen düzeyde başarılı olmaları için yoğun matematiksel formüller yerine, mekanik dersinde kullanılan formüllerin birbirinden ayırt edici özellikleri ön plana çıkartılarak öğrenciye kavratılması önerilmektedir.