ed-Demu Dallen Şiiriyyen (Kıraa fi Şiiri Muhammed Sabir Ubeyd)


Creative Commons License

Çıkar M. Ş. , Timurtaş A.

el-Mutemeru'l-İlmiyyu's-Seneviyyu'r-Rabi (ed-Devliyyu'l-Evvel) el-Cuhudu'l-Lluğeviyye ve'l-Edebiyye fi'l-Musul Abre'l-Usur, Musul, Irak, 30 - 31 Mart 2011, ss.56-57

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Musul
  • Basıldığı Ülke: Irak
  • Sayfa Sayıları: ss.56-57