Respiratory Emergencies and Therapeutic Approaches


Özkan C., Özbek M.

in: Emergency and Critical Care, Hasan İçen, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.42-48, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.42-48
  • Editors: Hasan İçen, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Respiratory system disorders emerge due to various causes and lead to failure in tissue oxy-genation and removal of carbon dioxide from the body. Respiratory insufficiency and related clinical findings arise from these failures. It is necessary to perform emergency applications in such animals with life-threatening conditions. Methods of emergency interventions and therapeutic approaches differ according to the underlying disorders. The purpose of this review was to present common clinical find-ings, methods of certain emergency interventions, and treatments in animals with respiratory system dis-orders that require emergency.

Çeşitli sebeplere bağlı olarak meydana gelen solunum sistemi bozukluklarında dokuların oksi-jenizasyonu ve karbondioksitin vücuttan uzaklaştırılmasında aksaklıklar oluşmaktadır. Bu aksaklıklara bağlı olarak hayvanlarda solunum yetmezliği ve çeşitli klinik bulgular ortaya çıkmaktadır. Solunum yet-mezliği gelişen hayvanlarda hayati tehlike arz eden durumlarda bazı acil tedavi uygulamalarının yapıl-ması gerekmektedir. Yapılan müdahale ve tedavi yaklaşımları, sebep olan bozukluklara bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu derlemede hayvanlarda solunum sistemi hastalıklarında sık karşılaşılan kli-nik semptomlar ve solunum güçlüğünün giderilmesi amacıyla yapılan bazı acil müdahale ve tedavi yön-temleri sunulmuştur.