Fleece yield and characteristics in white karaman, anatolian merino, ile de France X white karaman (G 1 ) and ile de France x anatolian merino (G 1 ) crossbreds Akkaraman, anadolu merinosu, ile de France x akkaraman (G 1 ) ve ile de France X anadolu merinosu (G 1 ) melezlerinde yapağı verim ve özellikleri


Creative Commons License

Tuncer S. S., Cengiz F.

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, vol.28, no.3, pp.353-357, 2018 (Scopus) identifier

Abstract

This study aimed to determine the some fleece characteristics of the Ile de France X White Karaman and Ile de France X Anatolia Merino crossbred ewes. The study was carried out on 50 heads of White Karaman and Anatolia Merino, 61 head Ile de France X White Karaman and 75 head Ile de France X Anatolia Merino crossbred ewes. According to the study results White Karaman, Anatolian Merino, Ile de France X White Karaman (G1) and Ile de France X Anatolian Merino (G1) sheep were determined respectively; fleece weight (kg) as 2.36, 3.57, 3.14, 3.15; fibre diameter (µ) as 30.99, 25.16, 28.81, 25.47; staple length (cm) as 9.50, 6.85, 8.17, 7.55; straight length (cm) as 19.34, 13.12, 16.34, 14.66; and clean fleece percentage (%) as 69.72, 59.13, 63.84, 65.38. In this study, it was determined that crossbred with Ile de France the fleece weight and fineness in White Karaman, in Anatolia Merino it was found that the staple length and straight length increased.

Bu çalışmanın amacı, Ile de France X Akkaraman ve Ile de France X Anadolu Merinosu melezlerinde bazı yapağı karakterlerini araştırmaktır. Çalışmanın hayvan materyalini, 50’şer baş Akkaraman ile Anadolu Merinosu ve 61 baş Ile de France X Akkaraman melezi ve 75 baş Ile de France XAnadolu Merinosu melezi oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre; Akkaraman, Anadolu Merinosu, Ile de France X Akkaraman (G1) ve Ile de FranceX Anadolu Merinosu (G1) koyunlarında sırasıyla; yapağı verimi (kg) 2.36, 3.57, 3.14 ve 3.15; incelik (µ) 30.99, 25.16, 28.81 ve 25.47; lüle uzunluğu (cm) 9.50, 6.85, 8.17 ve 7.55; gerçek uzunluk (cm), 19.34, 13.12, 16.34 ve 14.66; randıman ise (%) 69.72, 59.13, 63.84 ve 63.58 olarak saptanmıştır. Bu çalışmada melezlemenin; Akkaramanlarda yapağı verim artışı ve yapağı inceliğini, Anadolu Merinoslarında ise lüle uzunluğu ve gerçek uzunluk değerlerini arttırarak yapağı kalitesinde iyileştirmeler sağladığı gözlenmiştir.