BLACK AMERICAN WOMEN WRITERS


Creative Commons License

Ece L. R., Edis Z.

SOSYAL BİLİMLER LİSANS ÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 30 November - 01 December 2023, vol.1, no.8031, pp.217-218

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.217-218
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

During the Harlem Renaissance, African American women writers/poets played an important role in shaping literary landscapes by using their voices to express their experiences of race, gender, and identity. These poets have contributed to a rich tapestry of cultural expression from the Harlem Renaissance today. Prominent figures like Zora Neale Hurston, Langston Hughes, and Bessie Smith were instrumental in defining the era. Gwendolyn Bennett, Angelina Weld Grimké, and Georgia Douglas Johnson are potent voices that emerged during the Harlem Renaissance, celebrating the beauty of Black culture while addressing social and racial issues. Black women were instrumental in building and sustaining a sense of community in Harlem. They created spaces for artistic and intellectual exchange, fostering a supportive environment for the growth of the Renaissance. By the mid-20th century, important figures such as Nikki Giovanni and Sonia Sanchez became prominent contributors to the Civil Rights Movement and the Black Arts Movement, and their writing reflected their commitment to social justice and equality. More recently, Rita Dove and Natasha Trethewey have been praised for their efforts to explore African American identity, history, and the complexities of an African-American woman. In general, African-American women writers and poets have contributed to the process of African-American literature by making self-expression in their work a form of resistance and a means of celebration. Consequently, the voices of African-American women writers have traveled through the pages of history, bringing together efforts of strength, resistance, and celebration. It is important to note that the experiences and contributions of black women during the Harlem Renaissance were diverse, and they faced both opportunities and challenges during this period. Their influence and legacy continue to be celebrated and studied in the context of African-American history and cultural movements. The study explores the contributions of Harlem-era women writers to African-American literature and the Harlem period.

Harlem Rönesansı sırasında Afrikalı Amerikalı kadın yazarlar/şairler, ırk, cinsiyet ve kimlik deneyimlerini ifade etmek için seslerini kullanarak edebi manzaraların şekillenmesinde önemli bir rol oynadılar. Bu yazarlar ve şairler Harlem Rönesansı'ndan günümüze kalan zengin kültürel dokuya katkıda bulundular. Zora Neale Hurston, Langston Hughes ve Bessie Smith gibi tanınmış isimler dönemin tanınmasında oldukça etkili oldular. Gwendolyn Bennett, Angelina Weld Grimké ve Georgia Douglas Johnson, Harlem Rönesansı sırasında ortaya çıkan sosyal ve ırksal konulara değinirken aynı zamanda Siyah kültürünün güzelliğini övmüş ve sosyal ve ırksal sorunları ele almış güçlü seslerden bazılarıdırlar. Harlem'de bir topluluk duygusunun inşasında ve topluluğun kalıcılığının sürdürülmesinde etkili oldular ve Rönesans'ın büyümesi için destekleyici bir ortam yaratarak sanatsal ve entelektüel alışverişe olanak tanıdılar. 20. yüzyılın ortalarına gelindiğinde, Nikki Giovanni, Margaret Walker, Sonia Sanchez, ve June Jordan gibi önemli isimler Sivil Haklar Hareketi ve Siyah Sanat Hareketi'ne katkıda bulunanlar olarak öne çıktılar ve yazdıkları sosyal adalet ve eşitliğe olan bağlılıklarını yansıttılar. Daha yakın zamanlarda Thylias Moss, Rita Dove ve Natasha Trethewey, Afrikalı-Amerikalı kimliğini, tarihini ve Afrikalı Amerikalı kadının karmaşıklığını keşfetme çabalarından ötürü övgüye layık görüldüler. Genel olarak, Afrikalı Amerikalı kadın yazar ve şairler, eserlerinde kendilerini ifade etmeyi bir direniş biçimi ve bir kutlama aracı haline getirerek Afrikan- Amerikan edebiyatı sürecine katkıda bulundular. Sonuç olarak Afrikalı Amerikalı kadın yazarların ve şairlerin sesleri tarihin sayfalarında dolaşarak güç, direniş ve kutlama çabalarını bir araya getirdiler. Siyah kadınların deneyimlerinin ve katkılarının çok çeşitli olduğunu ve bu dönemde hem önemli fırsatlarla hem de zorluklarla karşı kaldıklarını da belirtmek önemlidir. Siyah kadınların etkileri ve mirasları Afrikan- Amerikan tarihi ve kültürel etkinlikler bağlamında takdir edilmeye ve incelenmeye devam etmektedir. Bu çalışma ise Harlem dönemi kadın yazarların Afrikan- Amerikan edebiyatına ve Harlem dönemine katkılarını incelemektedir.