A GROUP OF FIBULAE AVAILABLE IN BATMAN MUSEUM


Creative Commons License

Çalış E.

ASOS JOURNAL (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi), vol.1, no.81, pp.271-282, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Handicraft products are known to have developed with the emerging needs of the

humanity. All these values which have survived today, constitute the material and

cultural assets of a society. Among these, jewelry has not displayed any change depending

on the climatic conditions, like dressing. It is understood from the findings

of excavations that, this form of art has not emerged as an essential need of a society,

but rather, it has gained functionality as a decorative component. Besides being

a decorative component, jewelry has been worn by people due to religious reasons

or as amulets. Such that, jewelry was sometimes used to indicate power and

strength and sometimes it served as a presentation to the gods with the dead. Fibulae,

which bring the past to the present with a great mystery, have a special importance.

This form of jewelry, which is known as the hooked needle today, is a decorative

component that is used to pin the clothes. Fibulae are known to be among the

essential types of jewelry in Ancient Times, and to have become fashionable in

Anatolia especially during the period of the Phrygians.

El sanatları ürünleri insanoğlunun beliren ihtiyaçlarıyla beraber gelişim gösterdiği

bilinmektedir. Ortaya çıkan ve günümüze ulaşan tüm bu değerler, toplumun maddi

kültür varlığını oluşturmaktadır. Bunlar arasında takı ve kuyumculuk, giyinme ve

örtünme gibi iklimsel koşullara bağlı olarak bir gelişim göstermemiştir. Anılan bu

sanat dalı birçok toplumda klasik olarak ifade edilen zaruri ihtiyaçtan değil, birer

süs öğesi olarak işlevselliğinin ağır bastığı gerçeği, kazılarda bulunan buluntulardan

anlaşılmaktadır. Takıların birer süs öğeleri olmasının yanı sıra din, tılsım gibi

amaçlarla da insanlar üzerlerinde taşımışlardır. Öyle ki takılar yeri gelmiş güç ve

kuvvet göstergesi olmuş, yeri gelmiş ölü hediyesi ile tanrılara birer sunu olmuş.

Geçmişi günümüze büyük bir gizemle taşıyan takılardan fibulalar, ayrı bir öneme

sahiptir. Bugün hala çengelli iğne olarak bilinen bu takı öğesi, giysileri tutturmada

kullanılan bir süs eşyasıdır. Antik Çağlarda fibulalar vazgeçilmez takıların başında

gelerek, özellikle de Frigler döneminde Anadolu’da bir tarz haline geldiği bilinmektedir.