BIST 30 ENDEKSİ VE DOLAR-TL KURU İÇİN FUTURES KONTRATLARA DAYALI OPTİMAL HEDGE RASYOLARININ VE HEDGİNG ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ: KAPSAMLI BİR ANALİZ


Büberkökü Ö.

Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.4, pp.514-544, 2019 (Peer-Reviewed Journal)