Cyber Securıty as a New Approach to Prıvate Securıty Educatıon


Çiçek Ç.

10. International Vocational Schools Symposium, Eskişehir, Turkey, 20 - 23 October 2022, pp.56

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

The security sector gains a new dimension every day within the framework of different needs and developments. The diversification of security and the changes experienced cause the diversification of the sector. The private security sector, which has existed in the security sector in the last century, is growing day by day. With the developments experienced, the private security sector has started to provide security services in many different areas. In the private security sector, which continues to grow, the training of the personnel who will perform the profession is of great importance in itself. Private security training in Turkey is given in private security training institutions and vocational schools affiliated to higher education institutions, according to the current legislation. With the Regulation on the Implementation of the Law on Private Security Services, the basic courses to be taught in this field have been determined. With the developing and changing conditions, there has been a change in security and security approaches. Security is no longer a phenomenon that is perceived only physically. Security must be provided as a whole, apart from physically protecting an area. Considering the importance of technology and information security, it is necessary to train the personnel who will work in this field and to adapt them to the system. In this study, the importance of cyber security in private security vocational training was mentioned and suggestions were made about its integration. 

Güvenlik sektörü her geçen gün farklı ihtiyaçlar ve gelişmeler çerçevesinde yeni bir boyut kazanmaktadır. Güvenliğin çeşitlenmesi ve yaşanan değişimler, sektörün çeşitlenmesine sebebiyet vermektedir. Son yüzyılda güvenlik sektörü içerisinde var olan özel güvenlik sektörü her geçen gün büyümektedir. Yaşanan gelişmeler ile birlikte özel güvenlik sektörü, birçok farklı alanda güvenlik hizmeti vermeye başlamıştır. Büyümeye devam eden özel güvenlik sektöründe, mesleği icra edecek personelin eğitimi başlı başına büyük bir önem arz etmektedir. Türkiye’de özel güvenlik eğitimi, hali hazırda bulunan mevzuata göre özel güvenlik eğitim kurumlarında ve yükseköğretim kurumlarına bağlı meslek yüksekokullarında verilmektedir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile de bu alanda okutulacak temel dersler belirlenmiştir. Gelişen ve değişim şartlar ile güvenlik ve güvenlik yaklaşımlarında değişim meydan gelmiştir. Güvenlik sadece fiziki olarak algılanan bir olgu olmaktan çıkmıştır. Güvenlik sadece bir alanı fiziki olarak korumak dışında bir bütün olarak sağlanması gerekmektedir. Teknolojinin ve bilgi güvenliğinin önemi göz önünde bulundurulduğunda bu alanda çalışacak personelin eğitilmesi ve sisteme uyumlu hale getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu çalışma ile özel güvenlik mesleki eğitiminde siber güvenliğin önemine değinilerek bütünleşmesi konusunda önerilerde bulunulmuştur.