Neonatal Buzağı İshal Tedavilerine İlave Probiyotik Kullanımının İmmunglobulin M (IgM) ve İmmunglobulin G (IgG) Seviyelerine Etkisi


Yayan M., Başbuğan Y., Yüksek N., Çatalkaya E.

Van Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.14, no.2, pp.131-136, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: Van Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.131-136
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç: Yeni doğan buzağı ishalleri önemli ekonomik kayıplara yol açmaktadır. Bu nedenle çalışmamızda buzağı ishallerine ilave olarak probiyotik eklenmesinin immunoglobulin M (IgM) ve immunoglobulin G (IgG) değerlerine etkisi amaçlandı. Materyal ve Metot: Çalışmaya toplam 12 neonatal ishalli buzağı dahil edildi. Çalışmada neonatal buzağı ishalli 6 adet buzağıya rutin tedaviye (%0.9 luk Sodyum klorür + 1.3 Sodyum bikarbonat + Antibiyotik) ilaveten Probiyotik ilave edildi Probiyotik grubu (1. Grup) ve 6 buzağı ya da sadece rutin tedavi uygulandı (2. Grup). Çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunun (YÜHADYEK) 28/03/2019 tarih ve 03 sayılı karar yazısı ile onay alınarak yapıldı. Bulgular: IgM değerlerinde 1. Grupta tedavi sonrasında (TS), tedavi öncesine (TÖ) göre istatistikî (p<0,05) olarak artış olduğu, TS 2. Gruba göre de istatistikî artış görüldü. İmmunoglobulin G (IgG) değerlerinde ise iki gruptada TÖ ve TS fark belirlenemedi. Sonuç: Yeni doğan buzağı ishallerinde rutin tedaviye ek olarak probiyotik eklenmesinin yararlı olabileceği, ancak konunun aydınlatılabilmesi için daha detaylı çalışmaların yapılması gerektiği kanısına varıldı.