Yüksek Dozda Asetaminofenin Lipit Peroksidasyonu, Glutatyon, Seruloplazmin ve Vitamin C Üzerine Etkilerinin Arastırılması.


Bildik A., Ertekin A., Değer Y. , Baydaş B.

Fırat University Medical Journal of Health Sciences, sa.1, ss.211-213, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 1997
  • Dergi Adı: Fırat University Medical Journal of Health Sciences
  • Sayfa Sayıları: ss.211-213