Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma (Constructivist Micro-Teaching Activities with Elementary Teacher Candidates in Course of Science and Technology Laboratory Applications: A Mixed Study)


DURUKAN A., ARTUN H., BAKIRCI H.

SAKARYA UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.8, no.3, pp.222-241, 2018 (Peer-Reviewed Journal) identifier