Belirlenen Bir Türkünün Analizi Üzerinden Ankara Halk Müziğindeki Değişimin Gözlenmesi


Kınık M., Şahin E.

7. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 14 March 2020, vol.1, pp.203-222

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.203-222
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

: Türk Halk Müziğinde Ankara yöresi, hem saz icrası hem de söz icrası bakımından ustalık isteyen türkülere sahiptir. Ankara yöresi türkülerinin büyük bir kısmını, oyunlu türküler oluşturmaktadır. Ankara yöre kültürünün en önemli dinamiklerinden biri olan Seymenlik kültürü kapsamında, bu icraların yapıldığı görülmektedir. Bu icralar Seymen Meclisleri olarak adlandırılan ortamlarda yapılmaktadır. Çalışmamızda Ankara yöresi türküleri ile ilgili, son dönemde yapılan değişiklikler incelenmiştir. Bu değişikliklerde TRT notası esas alınarak, kıyaslama yapılmıştır. Yörede en çok bilinen ve en sık icra edilen türküler seçilmiş, bu türkülerin her biri 3 - 4 farklı yorumcudan dinlenilmiş, dinlenilen yorumlar notaya alınmış ve analiz edilmiştir. Bu değişikler müzikal, sözel, icrasal ve icranın yapıldığı ortam unsurları ile sınıflandırılmış ve tespit edilmiştir. Eserlerin makamsal yönden bir değişime uğrayıp uğramadığı, ritimsel yönden bir değişim olup olmadığı, sözlerinin değişime uğrayıp uğramadığı ve katma sözler kullanılıp kullanılmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yorumcular ile görüşülmüş, bu değişiklikleri neden yaptıkları, gelenekteki müzikle ilgili düşüncelerini ve halkın, kendilerinin yorumlarına olan bakış açısı sorulmuştur. Değişikliklerin ne yönde yapıldığı analiz edilerek sunulmuştur. Son bölümde ise bu analizler ışığında değerlendirmeler yapılmıştır.