Dönemeç Deltası’ndaki Kuş Populasyonları Üzerine Poisson ve Negatif Binom Regresyon Modelinin Uygulanması


DURMUŞ A., yeşilova A., ÇELİK E., kara r.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2018 (Scopus) identifier