ARMİN VAMBERİ’NİN SEYAHATNAMESİNDE OĞUZ GRUBU TÜRK BOYLARININ TARİHİ VE KÜLTÜRÜ


Qasımov C.

ULUSLARARASI ORTA ASYA'DAN ANADOLU'YA BARAKLAR SEMPOZYUMU, Gaziantep, Turkey, 11 - 13 November 2021, pp.56-60

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.56-60
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Armin Vamberi 1832-1913 yılları arasında yaşamış ünlü Türkolog’dur. Bunun yanı sıra kendisi deneyimli bir seyyah olmanın yanında çeşitli devletlere ve özellikle de Britanya Krallığı’nın emrinde çalışan bir casus olarak da biliniyor. Genç yaşlarından itibaren İstanbul’da bulunması ona arkadaş çevresi kazandırmakla beraber, ona farklı Türk ağız ve lehçelerini öğrenme fırsatını vermiştir. Bu bakımdan yapmış olduğu akademik çalışmaları Budapeşte Bilimler Akademisi'ne göndererek bu kurumun muhabir üyesi seçilmiştir. Daha sonra kendisi Osmanlı Devleti’nin Pasaportu ve Budapeşte Bilimler Akademisi'nin mali desteği ile Reşit Efendi takma ismiyle Sünnî bir Müslüman derviş kılığında İran üzerinden Türkistan’a giderek bu bölgenin şehirleri, ekonomisi ve kültürü ile ilgili çok kıymetli bilgiler edinmiştir. Vamberi 1863 yılına Türkistan seferini tamamlayarak Tahran’a dönmüş ve bir süre orada kaldıktan sonra 1864 yılında Avrupa’ya dönmüştür. Kendisi Avrupa’ya döndükten sonra Türkistan’ın tarih ve kültürü ile ilgili toplamda otuz sekiz kitap yazarak yayınlamıştır. Bu kitap çalışmalarında Oğuz Grubu Türk Boyları tarih ve kültürü çok önemli bir yer kapsamaktadır. Bildiride Armin Vamberi’nin Türkistan Seyahatnamesinde Türkistan bölgesinde yaşayan Oğuz Grubu Türk Boyları ile ilgili vermiş olduğu bilgilerin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Armin Vamberi, Türkistan, Oğuz Grubu Türk Boyları