Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta kayıt tutmanın önemi ve güncel yazılımların uygulanabilirliği


Creative Commons License

Çelikyürek H., Aygün T.

IMAC 2014, International Mesopotamia Agriculture Congress, Diyarbakır, Turkey, 22 - 25 September 2014, pp.342-348

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Diyarbakır
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.342-348

Abstract

The Importance of Recording and the Applicability of Current Software in the Small Ruminant and Cattle Husbandry

Abstract
In this study, until January 2014 the software used heavily in the small ruminant, and the cattle stockbreeding in Turkey are discussed. This article was prepared by evaluating issues such as to how successful they are in keeping records of the program, for breeder and researcher to what extent they meet requirements in terms of ease of use, and the data type logged in the software.
In animal husbandry, in order to ensure the efficiency of animal production, the high income, the animal breeding value, the effective breeding organizations, the demands of qualified breeds and, the determining to be culled and held animals, the records kept in the managements is extremely important. For this purpose, the records must be correctly kept and commented.
The records kept in raising livestock are processed into the notebook or the cards according to aim of breeding. Major types of record are as follows: the records of the mating, the milk yield, the breeding ram, the fleece, the reproduction, the pedigree, the breeding cow, and bull, the calf birth and, the animal health and, the table of followed herd. In nowadays, the recording in modern managements of livestock has been performed with the computer software. As a result, the computer software packages to be used in modern managements of livestock should be prepared taking into consideration the opinions and the demands of all researchers and breeders and the livestock characteristics of Turkey.
Key words: Small Ruminant, Cattle, Recording, Stockbreeding, Computer Package Program

Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvancılıkta Kayıt Tutmanın Önemi ve Güncel Yazılımların Uygulanabilirliği
Hasan Çelikyürek (1)                              Turgut Aygün (2)


1- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu, 65700 Gevaş
2- Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, 65080 Van

Özet
Bu çalışmada 2014 yılı Ocak ayına kadar Türkiye’de küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık işletmelerinde kayıt tutmada yoğun olarak kullanılan yazılımlar ele alınmıştır. Çalışma söz konusu yazılımların kayıt tutmada ne kadar başarılı oldukları, yetiştirici ve araştırmacı açısından ihtiyaçları ne oranda karşıladıkları, kullanım kolaylıkları ile beraber programda kaydı tutulan veri türüne kadar birçok konu ele alınarak hazırlanmıştır.
Hayvancılıkta hayvansal üretimlerde verimliliğin artırılabilmesi, yüksek gelir elde edilebilmesi, hayvan damızlık değerlerinin ortaya konulabilmesi, etkin ıslah organizasyonlarının yapılabilmesi, nitelikli damızlık ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sürüden ayıklanacak ve elde tutulacak hayvanların belirlenmesinde işletmelerde tutulan kayıtlar son derece önemlidir. Bu amaçla kayıtların da doğru bir şekilde tutulması ve doğru yorumlanması gerekmektedir.
Hayvancılıkta tutulan kayıtlar yetiştirme amacına göre defter ya da kartlara; aşım, süt verimi, damızlık koç, yapağı, döl verimi, soy kütüğü, damızlık inek ve boğa, buzağı doğum ve hayvan sağlık kayıtları ile sürü izlence tablosu işlenmektedir. Modern hayvancılık işletmelerinde ise bu kayıtlar günümüzde bilgisayar yazılımları ile yapılmaktadır. Sonuç olarak, modern hayvancılık işletmelerinde kullanılacak bilgisayar paket programları tüm araştırmacı ve yetiştiricilerin görüş ve talepleri ile birlikte Türkiye’nin hayvancılık karakteristikleri de dikkate alınarak hazırlanmalıdır.
Anahtar kelimeler: Küçükbaş, Büyükbaş, Kayıt Tutma, Hayvancılık, Bilgisayar Paket Programı