Preparation of a computer package program for the recording system in cattle and buffalo husbandry Büyükbaş hayvancılıkta kayıt tutma sistemine yönelik bir bilgisayar paket programının hazırlanması


Creative Commons License

Çelikyürek H., Aygün T.

Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences, vol.27, no.3, pp.453-459, 2017 (Scopus) identifier

Abstract

Preparation of a Computer Package Program for the Recording System in Cattle and Buffalo Husbandry
Hasan ÇELİKYÜREK,  Turgut AYGÜN
In this study, a computer packet program for recording the information on the small ruminants was prepared. This program is a program that can save the 581 different pieces of data for cattle in the works of the animal breeding work of small ruminants. The program was written in Visual Basic. The files of Microsoft Access were used as a database. Microsoft Excel was used for the reporting processes. In general, records kept in the computer software package are the breeding, the care, the feeding, the feed, the data before and after slaughtering, the illness, the herd management, the pedigree and so on. Through this study, by transferred to computer the records of small ruminants in the small and the medium-sized firms can be stored in databases for a long time. Also, when needed, the desired data can be reached quickly. It is one of the first and the most important stages of animal breeding studies to keep the yield records. Using this kind of computer package programs prepared for this purpose, the efficiency recording having an important place in animal husbandry can be recorded.
Keywords: Cattle, Computer software program, Database, Recording
Büyükbaş Hayvancılıkta Kayıt Tutma Sistemine Yönelik Bir Bilgisayar Paket Programının Hazırlanması
Hasan ÇELİKYÜREK,  Turgut AYGÜN
Bu çalışmada, büyükbaş hayvanlara ait bilgilerin kaydedilmesine yönelik bir bilgisayar paket programı hazırlanmıştır. Bu program, büyükbaş hayvanların ıslah çalışmalarında sığırlar için 581 adet farklı veriyi kaydedebilecek bir programdır. Program Visual Basic ile yazılmıştır. Veritabanı olarak Microsoft Access dosyaları kullanılmıştır. Raporlama işlemleri için Microsoft Excel programı kullanılmıştır. Hazırlanan bilgisayar paket programında tutulan kayıtlar genel olarak ıslah, bakım, besleme, yem, kesim öncesi ve sonrası veriler, hastalık, sürü yönetimi, soy kütüğü vb. kayıtlardır. Bu çalışmada hazırlanan paket program sayesinde küçük ve orta ölçekli işletmelerde büyükbaş hayvanlarda tutulan kayıtlar bilgisayar ortamına aktarılarak veritabanlarında uzun süre saklanabilmekte ve ihtiyaç anında istenen verilere hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir. Hayvan ıslahı çalışmalarının ilk ve en önemli aşamalarından biri olan verim kayıtlarının tutulmasıdır. Bu amaçla hazırlanan bu tür bilgisayar paket programları kullanılarak hayvancılıkta önemli bir yere sahip her türlü verim kaydı kayıt altına alınabilmektedir.
Anahtar kelimeler: Bilgisayar paket programı, Kayıt tutma, Sığır, Veritabanı