Kentsel Arıtma Çamuru ve Kimyasal Gübre Uygulamalarının Azot ve Fosfor Kaynağı Olarak Karşılaştırılması


Arvas Ö., Yılmaz İ. H.

İTÜ 10. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 June 2006, pp.206-213

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.206-213
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Bu araştırma, 2001-2002 yıllan arasında Van'da doğal bir çayır alanında sulu koşullarda yürütülmüş olup, çabşmada organik gübre olarak arüma çamurunun 4 dozu (2.5, 5, 7.5, ve 10 ton/da) ile azot ve fosfor kaynağı olarak ise kimyasal gübrenin 4 dozu (2.5 (P) + 5 (N) , 5 (P) + 10 (N), 7.5 (P) + 15 (N), 10 (P), + 20 (N)) uygulanmıştır. Antma çamuru ve fosforlu gübreler sonbaharda, azodu gübre ise ilkbaharda uygulanmıştır. Deneme Tesadüf Blokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Üst toprakta (0-20 cm) toprak azot içeriği antma çamuru uygulama dozu arttıkça artarken, alt toprakta toprak azot içeriği değişmemiştir. Diğer taraftan, kimyasal gübre uygulamalan üst toprak azot içeriğinde önemli bir değişikliğe neden olmazken, alt- toprak (20-40 cm) azot içeriği nispeten azalmıştır. Antma çamuru uygulamalan sonucunda üst topraktaki fosfor miktan kimyasal gübre uygulamalarına göre daha fazla artmıştır, diğer taraftan alt toprak fosfor miktan ise kimyasal gübre uygulamalarında antma çamuru uygulamalarına göre daha fazla artmıştır. Bu durum kimyasal gübrelemeden kaynaklanan fosforun toprağın alt tabakalarına kadar yıkandığım, antma çamuru uygulamalarından kaynaklanan fosforun ise yıkanmayıp daha çok toprağın üst katmanlarında biriktiğini göstermektedir. Sonuç olarak, doğal çayırların azot ve fosfor gereksinimi kentsel antma çamuru kullanılarak karşılanabilir ve aynca antma çamurunda bulunan azot ve fosfor toprakta kimyasal gübreden kaynaklanan azot ve fosfor kadar yıkanmamakta ve bitkiler için daha uzun süre yarayışlı olabilmektedir.