The Reasons That Push the Automotive Industry to Produce Electric Vehicles and Developments in Electric Vehicles


Yakın A., Özkan S.

INTERNATIONAL SIIRT CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH, Siirt, Turkey, 5 - 07 May 2021, pp.616-628

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Siirt
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.616-628
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Ortadoğu’daki belirsizlikler, küresel ısınma ve fosil yakıtların yakın bir gelecekte tükenecek olması gibi sebeplerden dolayı otomobil üreticileri günümüz taşıtlarının yerine hibrit taşıtlar, güneş enerjili taşıtlar ve elektrikli taşıtlar üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdıkları gibi alternatif yaktılar üzerinde de hidrojen, bor, biyoyakıtlar vs. gibi alternatif yakıtlar üzerindeki çalışmalarını da arttırmışlardır. Elektrikli araçların maliyetleri fosil yakıt kullanan araçlara göre daha az olduğundan ve çevreye zarar vermediğinden özellikle taşıma şirketleri filolarında elektrikli araçları tercih etmeye başlamışlardır. Günümüzde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere çevre kirliliğini ve fosil yakıt kullanan araçlara olan bağımlılıklarını azaltmak amacıyla yeni düzenlemeler ve kanunlar çıkarmaktadır. Küresel iklim değişikliğine sebebiyet veren ve CO2 salınımının yüksek olduğu taşıma alanında kullanılan kara, hava ve deniz araçlarında fosil yakıt yerine CO2 salınımı olmayan ve çevreye zarara vermeyen araçların üretilmesi bir taraftan çevre kirliliğini engellemeye yarayacak diğer taraftan insan sağlığının korunmasını sağlayacaktır. Son zamanlarda ortaya atılan ve gittikçe popüler hale gelen yeşil lojistik kavramı tüm dünyada benimsenir hale gelmiştir. Elektrikli araçların üretilmesinde en büyük etken CO2 seviyesi arttıkça çevre kirliliğinin artması, küresel ısınmayı tetiklemesi ve iklim değişikliklerinin getirdiği zararların maliyet artışına, canlıların yaşam kalitesinin düşmesine sebebiyet veren fosil yakıtların yıkıcı etkisini azaltmaktır. Elektrikli araçların üretilmesi, yaygınlaştırılması ve verimli bir şekilde kullanılması için gelişmiş ülkeler teşvikleri artırmakta ve benzinli araçlardan elektrikli araçlara geçişi sağlamak amacıyla vergi benzeri kolaylıklar sağlanmakta, aynı zamanda elektrikli araçların üretimi için yatırımlara hız vermektedir.