Effect of Jimsonweed (Datura stramonium L.) Extracts to Some Bacterial and Fungal Plant Pathogens


Creative Commons License

Karakeçili P., Tepe I.

8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi, Bolu, Turkey, 24 - 28 August 2021, pp.311

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.311
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, jimsonweed (Datura stramonium L.) extracts were used, which known as a toxic effect on living organisms. The effects of the extracts of jimsonweed on the development of two plant pathogen bacteria (Erwinia amylovora 6-A and Pseudomonas syringae pv. syringae) and three soil-borne plant pathogen fungi (Fusarium oxysporum f.sp. melonis, Rhizoctonia solani AG-3, and Sclerotinia sclerotiorum) were investigated. In the study, it was aimed to determine some biochemical compounds that may be an alternative to pesticides. First, water and methanol extracts were obtained from the dried and powdered leaves of jimsonweed, and then 15%, 30%, 45%, and 60% concentrations of these extracts were applied to the bacteria and fungi in Petri dishes. Any concentration of jimsonweed extracts not inhibited the development of two bacteria. All concentrations of methanol extract completely inhibited the development of these three fungi, while 30% and higher concentrations of water extracts gave the same result. As a result, it was understood that water and methanol extract obtained from jimsonweed significantly inhibited the development of some soil-borne fungal plant pathogens. 

Bu çalışmada, içerdiği kimyasallar sebebiyle canlılar üzerinde zehirli etkisi olduğu bilinen şeytan elması (Datura stramonium L.) ekstreleri kullanılmıştır. Şeytan elması ekstrelerinin iki adet bitki patojeni bakterinin (Erwinia amylovora 6-A ve Pseudomonas syringae pv. syringae) ve üç adet toprak kökenli bitki patojeni fungusun (Fusarium oxysporum f.sp. melonis, Rhizoctonia solani AG-3, ve Sclerotinia sclerotiorum) gelişimi üzerine etkileri araştırılmıştır. Böylece bitki hastalıklarıyla mücadelede, pestisitlere alternatif olabilecek bazı biyokimyasal bileşiklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada önce şeytan elmasının kurutulup toz haline getirilen yapraklarından su ve metanol ekstreleri elde edilmiş, sonra bu ekstrelerin %15, %30, %45 ve %60’lık konsantrasyonları Petri kaplarında söz konusu bakteri ve funguslara uygulanmıştır. Şeytan elması ekstrelerinin hiçbir konsantrasyonu bitki patojeni iki bakterinin gelişimini engellememiştir. Metanol ekstrelerinin tüm konsantrasyonları her üç fungusun gelişimini tamamen engellerken, su ekstrelerinin ise %30 ve daha yüksek konsantrasyonlarından aynı sonuç elde edilmiştir. Sonuç olarak, şeytan elmasından elde edilen su ve metanol ekstrelerinin toprak kökenli bazı fungal bitki patojenlerinin gelişimini önemli ölçüde engellediği anlaşılmıştır.