Osmanlı Devleti'ndeki Sosyo-Ekonomik buhran ve Divan Edebiyatı


Qasımov C.

İlmi Araştırmalar(Azerbaycan Bilimler Akademisi Z.M. Bünyatov adına Şarkiyat Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.2, pp.335-338, 2004 (Peer-Reviewed Journal)