EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİNİN YILLIK GELİR- GİDER VE KÂR-ZARAR AÇISINDAN İNCELENMESİ VE BİR MODEL ÖNERİS


Creative Commons License

Kurt M. E., Ceylan A., Çemberlitaş İ.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik), vol.19, no.75, pp.1407-1418, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The negative or positive effects of existing hospitals on budgets in terms of revenue assets obtained by services
provided by secondary and tertiary level home health services units in 81 provinces since 2010, are existing
hospitals in providing these services is of great importance for income - expenses and profit-loss. While the
services offered by the health sector are the types of services that should not be evaluated in terms of profit and
loss, the fact that the existing revenue assets additional payments are spent on the expenses of the different
service units unlike the payments to be made to the employees affect the labor and earnings equilibrium for the
employees. This situation necessitates in the matter of the improvement of the existing home health services in
terms of the negative effect of the hospital revenue assets

The study examined the state of the annual service delivery of a public hospital's home health services unit in
terms of profit-loss relative to income-expense balance. In this context, annual service items of the unit will be
calculated and profit and loss tables will be created. It is determined that the annual rent-fuel expenditures of the
vehicles used in the service delivery are higher than the income obtained from the patients after the service
delivery. As a result, in the budget implementation communiqué, home service services such as 112 command
centers should be considered as risky units and their service fee tariffs should be reviewed. The requested
arrangement will enable the service to be delivered to more patients thanks to the redesign of the home health
services units, the re-price tariff will reduce the pressure on hospital revolving fun

2010 yılından bu yana 81 ilde Sağlık Bakanlığı’na bağlı 2. ve 3. basamak evde sağlık hizmetleri birimleri
tarafından sunulan hizmetlerin elde edilen gelirleri noktasında mevcut hastane döner sermaye bütçelerine negatif
ya da pozitif yönde olası etkileri, mevcut hastanelerin bu hizmetleri sunarken elde ettikleri gelir-gider ve kâr-
zararları açısından büyük önem taşımaktadır. Sağlık sektörünün sunmuş oldukları hizmetler kâr-zarar açısından
değerlendirilmemesi gereken hizmet türleri iken mevcut döner sermaye ek ödemelerinden çalışanlara yapılması
gereken ödemelerin aksine farklı hizmet sunum birimlerinin giderlerine harcanmış olması çalışanlar için emek-
kazanç dengesini bozmaktadır. Bu durumun hastane döner sermayelerine negatif yönde etkisi ile mevcut evde
sağlık hizmetlerinin sunumu noktasında iyileştirilmelerini zorunlu kılmaktadır.

Çalışmada bir kamu hastanesinin evde sağlık hizmetleri biriminin yıllık hizmet sunumunun gelir-gider dengesine
göre kâr-zarar açısından durumunu incelenmiştir. Bu bağlamda birimin yıllık tüm hizmet kalemleri
hesaplanacak kâr-zarar tabloları oluşturulacaktır. Hizmet sunumunda kullanılan araçların yıllık kira-yakıt
harcamalarının, birim tarafından hizmet sunumu sonrası hastalardan elde edilen gelirden yüksek olduğu
tespit edilmiştir. Sonuç itibari ile bütçe uygulama tebliği içerisinde evde sağlık hizmetleri 112 komuta
merkezleri gibi riskli birimler statüsünde ele alınıp yeniden sunmuş oldukları hizmet ücret tarifeleri gözden
geçirilmelidir. Talep edilen düzenleme ile evde sağlık hizmetleri birimlerinin yeniden dizaynı sayesinde hizmet
daha çok hastaya ulaştırılabilir niteliğe kavuşacak, yeniden fiyat tarifesi hastane döner sermaye üzerinde ki
baskıyı azaltacak ve sağlık personelinin elde edeceği döner sermaye ek ödeme katkısını artıracaktır.