Miraculousness Of Qu’ran In Terms Of Unknown News


Creative Commons License

Doğan M. Z.

Batman Akademi Dergisi, vol.4, no.1, pp.53-64, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 4 Issue: 1
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Batman Akademi Dergisi
  • Page Numbers: pp.53-64
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Every prophet owned miracles certifying their prophethood. The greatest miracle of the Prophet of Allah (Muhammad) is Qur’an. It is a miracle in many aspects such as being declared by an illiterate prophet, and being a source of guidance beyond reach, and its way of representation, rhetorical poetry, composition, style, psychological strength of impression, the provisions it established for its legislation. One of the most important miracles of Qur’an is the unknown news it includes. Many scholars accept that Qur’an is miracle in terms of unknown news; however, they state that this feature alone cannot be sufficient. The scholars, who defend that Qur’an is a miracle in terms of unknown news, generally accept this together with other miracles. In this study, primarily, the miraculousness of Qur’an will be tried to be evaluated and investigated in terms of unknown news belonging to past, period reveAlîng Qur’an and future.

Keywords: Tafsir, Qur’an, Miraculousness, Miracle Aspects, Hidden İnformation

Her peygamberin nübüvvetini tasdik eden mucizeleri vardır. Hz. Peygamber’in de en büyük mucizesi Kur’ân’dır. Kur’ân, ümmî bir peygamber tarafından tebliğ edilmesi, erişilmez bir hidâyet kaynağı olması, beyân, belâgat nazm, tertip, üslûp, psikolojik etkileme gücü, teşrîʻ için koyduğu hükümler ve sonradan keşfedilen birçok ilmî gerçeğe işaret etmesi gibi pek çok yönden mu‘cizdir. Kur’ân’ın en önemli i‘câz yönlerinden biri de onun ihtiva ettiği gaybî haberlerdir. Âlimlerin çoğu, Kur’ân’ın gaybî haberler yönüyle mu‘ciz olduğunu kabul etmekte ancak bu i‘câz yönünün tek başına yeterli olamayacağını da ifâde etmektedir. Kur’ân’ın gaybî haberler yönüyle mu‘ciz olduğunu savunan âlimler, genellikle onu diğer i‘câz yönleriyle birlikte kabul etmektedir. Bu çalışmamızda öncelikle, Kur’ân’ın geçmişe, nüzûl zamanına ve geleceğe ait gaybî haberler yönüyle i‘câzı ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmeye ve incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Tefsir, Kur’ân, İ‘câz, İ‘câz yönleri ve Gaybî Haberler.