Dallı Darı (Panicum virgatum)’nın Kurşun, Kadmiyum, Krom Toleransı ve Akümülasyon Potansiyelinin Belirlenmesi


Alacabey İ., Zorer Çelebi Ş.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.3, pp.2199-2206, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.21597/jist731527
  • Journal Name: Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.2199-2206

Abstract

 In this study, it is aimed to determine the effects of heavy metals, namely, lead (Pb), cadmium (Cd) and crom (Cr), on the development of switchgrass (Panicum virgatum) and Pb, Cd, Cr accumulation potential of switchgrass. This experiment was conducted in three times replicates through completely randomized block design, in plastik pots in the climate room. In the study, Trailblazer species of switchgrass were grown in soils where 0, 30, 60, 90, 120 mg kg-1 concentrations of Pb; 0, 2.5, 5, 10, 20 mg kg-1 concentrations of Cd and 0, 40, 80, 120, 160 mg kg-1 concentrations of Cr were applied, and their developments were investigated. According to the results of this study, in low concentrations of each three heavy metals applied, very little regression was observed in plant height, green and dry biomass with respect to control. In the highest concentrations applied, development retardation increased, however, plant deaths did not occur. Heavy metal contents of the plant had increased with increasing concentrations. Bioconcentration factor was found to be higher than 1 in all concentrations of each three heavy metals. In light of these results, it is thought that Panicum virgatum is a good prospective plant in cleaning of soils contaminated with Pb, Cd, and Cr. 

 Bu araştırmada, kurşun (Pb), kadmiyum (Cd) ve krom (Cr) ağır metallerinin dallı darı (Panicum virgatum)’nın gelişimi üzerine etkileri ile dallı darının bu metalleri akümülasyon potansiyelinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekrarlamalı olarak iklim odasında saksılarda yürütülmüştür. Araştırmada dallı darının Trailblazer çeşidi Pb’nin 0, 30, 60, 90, 120 mg kg-1 , Cd’nin 0, 2.5, 5, 10, 20 mg kg-1 ve Cr’nin 0, 40, 80, 120, 160 mg kg-1 uygulandığı yetiştirme ortamlarında büyütülmüş ve gelişimleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre her üç ağır metalin uygulanan düşük konsantrasyonlarında bitki boyu, yaş ve kuru biomas kontrole göre çok az gerileme gözlenmiştir. Uygulanan en yüksek konsantrasyonlarda gelişme geriliği artmış ancak bitki ölümleri olmamıştır. Bitkinin ağır metal içerikleri artan konsantrasyonlara bağlı olarak artmıştır. Biyolojik alınabilirlik indeksi her üç ağır metalin bütün konsantrasyonlarında 1’in üzerinde bulunmuştur. Sonuç olarak Pb, Cd ve Cr ağır metalleri ile kirlenmiş toprakların temizlenmesinde dallı darının iyi bir aday bitki olduğu düşünülmektedir.