PIC Kullanarak Güç Katsayısı Ölçüm Devresi Tasarımı ve Simülasyon


Rüstemli S., Ateş M.

3. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempzoyumu, Kocaeli, Turkey, 21 - 22 May 2009, pp.263-268

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.263-268

Abstract

Elektrik enerjisine olan talep her geçen gün artmaktadır. Artan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için en ekonomik yöntemlerden biride güç katsayısının düzeltilerek mevcut tesislerin daha verimli olarak kullanılmasıdır. Elektrik güç sistemlerinde yükler genellikle endüktif karakterde olduklarından bağlı bulundukları şebekeden aktif gücün yanında reaktif güçte çekerler. Bu yükler için gereken reaktif gücün belirli yöntemlerle karşılanması işlemi reaktif güç kompanzasyonu olarak adlandırılır. Reaktif güç kompanzasyonunun yapılabilmesi için güç katsayısının bilinmesi gerekir. Yapılan çalışmada AC akım şebekesine bağlı endüktif karakterdeki bir alıcının tasarlanan analog-dijital tüm devre ile güç katsayısı ölçümü gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya yönelik yapılan bu çalışmada alıcıya ait güç katsayısı mikrodenetleyici tabanlı olarak ölçülmüştür. Bu amaçla alıcının akım ve gerilim bilgileri aynı fazdan alınarak analog devre yardımıyla mikrodenetleyicinin girişine uygulanacak hale getirilmiştir. Analog devre çıkışından alınan bu akım ve gerilim bilgileri PICI6F877 mikrodenetleyicisine aktarılarak yazılan yazılım programı yardımıyla güç katsayısının değeri hesaplanarak LCD ekranda gösterilmiştir.