TURİZM-TEMELLİ GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİNDE YEREL VE MEKÂNSAL DİNAMİKLERİN GÖREME(NEVŞEHİR-KAPADOKYA) ÖRNEĞİNDE ANALİZİ


Creative Commons License

CİHANGİR ÇAMUR K., Cihangir E.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, vol.1, no.3, pp.227-238, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Large-scaled tourism firms and local tourism entrepreneurs are the two main suppliers and shareholders of the tourism economy since they upsurge each other in different ways by providing feedback and creating new services, which certainly sell in a well-organized market. Although large scaled touristic firms hold the biggest share in tourism revenues of countries, it has started to be discussed that local tourism entrepreneurships have also been very effective in stimulating the growth of tourism industry as a whole. The thesis of this study is that the local and unique geographic conditions of touristic destinations, the interaction between economic actors, local know-how creation, and local learning processes are mutually effective in unique and irreplaceable improvement of tourism industries by means of local entrepreneurships when compared to large scaled tourism firms and tourism chains. In this context, Goreme as one of the developed and a well-known domestic and international touristic destination of the Nevsehir province of Cappadocia Region which is located at Central Anatolia-Turkey has been selected as the case study area with its unique natural, historical and archeological values. In the scope of the study, qualitative interviews and questionnaires were conducted with local tourism entrepreneurs and touristic hotel representatives that operate in GoremeNevsehir.

Keywords: Tourism Entrepreneurship, Local Dynamics of Tourism, Goreme-Nevsehir-Cappadocia-Turkey, Tourism Planning Policy

Turizm sektörünün iki ana bileşenini büyük ölçekli turizm firmaları ve yerel turizm girişimcileri oluşturmakta ve ürettikleri hizmet ve geri beslemeyle ekonomiyi ve birbirlerini çok yönlü desteklemektedirler. Her ne kadar, büyük firmalar turizm gelirlerinde en büyük paya sahip olsalar da coğrafi ve yerel koşulların girişimciliği etkileyen önemli etmenler olduğu, turizm girişimciliğinin ölçek ve türlerinin değişiminde, turizm sektörünün büyümesinde önemli etkiler oluşturduğu giderek artan biçimde tartışılmaya başlayan konulardır. Bu çalışmanın önermesini turistik destinasyonların yerel ve özgün coğrafi koşullarının, ekonomik aktörler arasındaki etkileşimin, yerel bilgi birikiminin ve yerel öğrenme süreçlerinin, yerel girişimcilik ortamı yaratarak, büyük ölçekli turizm firmaları ve turizm zincirlerine ek olarak turizm endüstrisinin gelişimi ve büyümesinde etkili oldukları oluşturmaktadır. Bu önerme çerçevesinde, turizm temelli yerel girişimcilikle kayda değer bir gelişmenin gözlendiği, eşsiz doğal, tarihi ve arkeolojik bileşenleri bünyesinde barındıran Kapadokya Bölgesi Nevşehir ili Göreme yerleşmesinde “turizm temelli girişimcilik yapısı ile bu girişimciliği etkileyen sosyo-ekonomik, kültürel ve mekânsal içeriğin çözümlenmesi” yerel turizm girişimcileri ve otel temsilcileriyle yapılan derinlemesine görüşmeler ve anket yöntemine dayalı bir araştırma ile gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Turizm Girişimciliği, Yerel Turizm Dinamikleri, Göreme-Nevşehir-Kapadokya-Türkiye,Turizm Planlama Politikası.