Evaluation of color changes observed on the enamel surface after fixed orthodontic treatment with SpectroShade MicroTM


Kaya Y., Tunca M., Alkan Ö.

Acta Odontologica Turcica, vol.38, no.2, pp.42-48, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 38 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.17214/gaziaot.782298
  • Journal Name: Acta Odontologica Turcica
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.42-48
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: This study aimed to evaluate the enamel color changes observed after fixed orthodontic treatment with SpectroShade MicroTM.

Materials and Method: The study included 120 maxillary and mandibular central and lateral incisors and canine teeth of 10 subjects who had fixed-orthodontic treatment. Pretreatment and post-treatment enamel color changes were evaluated from the middle third of the buccal surfaces of the teeth using SpectroShade MicroTM. The CIE L*a*b* system that expresses the color coordinates in L*, a*, and b* symbols was used to determine the tooth color and color changes (∆E). Paired t-test was used to compare the pretreatment and post-treatment changes in L*, a*, and b* values. One-way analysis of variance was performed to compare the tooth groups in terms of changes in ∆L, ∆a, ∆b, and ∆E values.

Results: Statistically significant decreases were determined in L* values of mandibular central (p=0.036) and lateral (p=0.004) teeth and in b* values of maxillary (p=0.036) and mandibular (p=0.020) central teeth. Insignificant differences were observed among the tooth groups in terms of ∆L*, ∆a*, ∆b*, and ∆E values. It was determined that the mean ∆E value of all teeth was 1.89 ± 0.77, and visible but clinically acceptable tooth color change occurred.

Conclusion: After fixed orthodontic treatment, it was observed that the tooth color became darker and shifted into blue color ranges.

Amaç: Bu araştırmada sabit ortodontik tedavi sonrasında mine yüzeyinde gözlenen renk değişimlerinin SpectroShade MicroTM ile değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya sabit ortodontik tedavi uygulanan 10 bireye ait 120 adet maksiller ve mandibular santral, lateral ve kanin diş dâhil edildi. Tedavi öncesi ve sonrası renk ölçümleri SpectroShade MicroTM cihazıyla dişlerin bukkal yüzlerinin orta üçlüsünden yapıldı. Diş renginin belirlenmesinde rengin koordinatlarını L*, a* ve b* sembolleriyle ifade eden CIE L*a*b* sistemi temel alınarak renk değişimi (∆E) hesaplandı. Tedavi öncesi ve sonrası L*, a* ve b* değerlerinin karşılaştırılmasında eşleştirilmiş t-testi kullanıldı. ∆L, ∆a, ∆b ve ∆E değerleri bakımından diş gruplarının karşılaştırılmasında ise tek-yönlü varyans analizi yapıldı.

Bulgular: L* değerinde mandibular santral (p=0.036) ve lateral dişlerde (p=0.004), b* değerinde ise maksiller (p=0.036) ve mandibular (p=0.020) santral dişlerde anlamlı düşüş belirlendi. ∆L*, ∆a*, ∆b* ve ∆E değerlerindeki değişim bakımından diş grupları arasında anlamlı fark gözlenmedi. Tüm dişlerin ortalama ∆E değerinin 1.89 ± 0.77 olduğu ve klinik olarak kabul edilebilir görünür renk değişiminin meydana geldiği saptandı.

Sonuç: Sabit ortodontik tedavi sonrasında dişlerin renginin koyulaştığı ve mavi renk aralığına geçtiği görüldü.