Blastocysti̇s homi̇ni̇s’ı̇n İn Vı̇tro Kültürünün Standardı̇zasyonu


Şahin M., Aydemir S., Yıldız R., Akkaş Ö., Ekici A.

10. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 28 August 2022, pp.250-251

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.250-251
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Blastocystis hominis insanların bağırsaklarında kolonize olan ve klinik laboratuvarlarda dışkı örneklerinde yaygın olarak bulunan tek hücreli bir protozoondur. Blastocystis spp. neredeyse bir asır önce tanımlanmıştır. Ancak insanlardaki biyolojisi ve patojenitesindeki belirsizliğini hala korumaktadır. Bu belirsizliklerin anlaşılabilmesi şüphesiz ki Blastocystis spp’nin kültürünün yapılması moleküler yöntemlerin kullanılması ile mümkündür. İn vitro kültürler, Blastocystis spp’nin biyolojik yönlerinin anlaşılmasına ve klinik veri içeren çalışmalar yapılmasına olanak sağlamaktadır. Bu çalışma ile Blastocystis spp. kültürünün hem en az maliyetle yapılması hem de laboratuvar aşamasında Blastocystis spp.’nin kültüründe dikkat edilmesi gereken hususların anlatılması amaçlandı. Çalışmada B. hominis pozitif olan ve hasta aydınlatılmış onam formu alınan bir hastanın gaita örneği kullanıldı. Yaklaşık 50 mg gaita örneği Jones' medium besiyerine ekilerek 37°C'de inkübe edildi. İnkübasyonun 72. saatinde thoma lamı kullanılarak B. hominis sayımı yapıldı. Ekim 10 ml’lik falkon tüplerine ve 1,5 ml’lik ependorf tüplerine yapıldı. B. hominis’in falkon tüplerindeki üremesi ile ependorf tüplerindeki üremesi arasında bir fark gözlenmedi. Jones' medium hazırlanırken at serumu ve fetal sığır serumu (FCS) ayrı ayrı kullanıldı. Kültür için kullanılan piyasada az bulunan ve maliyeti yüksek olan at serumu yerine FCS’nin kullanılmasının daha uygun olduğu görüldü. Yapılan çalışmada ekim için taze dışkının kullanılması, ependorflara besi yeri eklenirken tamamen doldurulması kültürdeki başarıyı arttıran en önemli hususlardan olduğu; bir gün oda sıcaklığında bekletilen ve ependorflara besi yeri eklenirken tamamen doldurulmayan örneklerde B. hominis’in üremesinin olumsuz etkilendiği saptandı. Sonuç olarak 1,5 ml’lik ependorflarda FCS ile hazırlanan Jones' mediuma ekilen taze gaita örnekleriyle maliyeti düşük başarılı kültürler yapılabilir.