İklim Değişikliği ve Sanayi Sektörü İlişkisi


Creative Commons License

Arvas M. A.

in: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN EKONOMİK ETKİLERİ: SEKTÖRLER ÜZERİNE İNCELEME, Doç. Dr. Munise ILIKKKAN ÖZGÜR,Dr. Cuma DEMİRTAŞ, Editor, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınevi, Aksaray, pp.67-86, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınevi
  • City: Aksaray
  • Page Numbers: pp.67-86
  • Editors: Doç. Dr. Munise ILIKKKAN ÖZGÜR,Dr. Cuma DEMİRTAŞ, Editor
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

İklim, uzun yıllar boyunca ve yavaş gelişen süreçlerin sonucunda

doğal olarak değişebilme özelliği olan dinamik bir yapıya sahiptir.

Kendiliğinden gelişen ve insan faktörünün olmadığı bu süreç,

iklim değişkenliği kavramı ile ifade edilebilir. Diğer taraftan, iklim

değişikliği ise, kıyaslanabilir bir zaman dilimi içinde gözlemlenen

iklimin doğal değişkenliğine ek olarak, atmosferin bileşimini

doğrudan veya dolaylı olarak değiştiren insan faaliyetlerinin

sonucunda iklimde yaşanan değişikliktir. Sanayi Devrimi

sonrasında hızla gelişen makineleşme süreci, üretim ve tüketim

yapısındaki değişim, nüfus artışı ve kentleşme gibi gelişmeler

yoğun enerji ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bilhassa İkinci Dünya

Savaşı sonrasında ülkelerin ekonomik büyüme talepleri enerji

ihtiyaçlarının artmasını da beraberinde getirmiştir. Bu enerji

ihtiyacının daha çok kömür, petrol ve türevleri gibi fosil yakıtlar

ile karşılanması, çevrenin tahribatına ve atmosferin bileşiminin

değişmesine neden olmuştur. Bu süreçte, sanayi sektöründe

yoğun olarak kullanılan fosil yakıtların kullanılması sonucu ortaya

çıkan ve sera gazı olarak adlandırılan karbondioksit (CO2) gazının

atmosferdeki konsantrasyonu giderek artmıştır. Sera gazlarının

atmosferdeki yoğunluklarının artması, dünyanın enerji dengesini

sağlayarak canlıların yaşayabileceği bir sıcaklıkta olmasını

sağlayan doğal sera etkisinin güçlenmesine yol açmaktadır. Ancak

güçlenen sera etkisi dünyanın enerji dengesini bozmakta ve

dünyanın beklenenden daha fazla ısınmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle ağırlıklı olarak sanayide kullanılan fosil yakıtların

tüketiminden kaynaklanan sera etkisinin neden olduğu iklim

değişikliği tüm canlılar, ülkeler ve ekonomiler için ciddi tehditler

oluşturmaktadır. Bu bölüm, sanayi sektörünün iklim değişikliği

üzerine mevcut ve olası etkilerini ortaya koymayı, olası risklere

değinmeyi ve alınması gereken önlemleri ele alıp incelemektedir.