Aygır Gölü (Bitlis, Türkiye) Taban Çökellerinin Palinolojisi


Kamar G., Öner B.

23. Paleontoloji stratigrafi Çalıştayı, Kahramanmaraş, Turkey, 29 September - 01 November 2022, pp.33-34

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kahramanmaraş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.33-34
  • Van Yüzüncü Yıl University Affiliated: Yes

Abstract

Özet

 

Aygır Gölü, Türkiye’nin doğusunda, Bitlis ilinde yer alan Süphan volkanının güney yamacında konumlanan bir maar gölüdür. Deniz seviyesinden yaklaşık olarak 1950 m yükseklikte konumlanan gölün tabanından, palinolojik inceleme yapmak üzere, gravite karotiyer ile karot örnekleri alınmıştır. Karot örnekleri farklı litolojik özellikte çökel içermektedir. Su derinliği ve taban morfolojisiyle ilişkili olarak, su derinliğinin arttığı alanlarda daha ince taneli malzeme çökelimi gözlenmiştir. Maar duvarlarından yerçekimi etkisiyle göle taşınan malzeme, kıyı ve sığ göl alanlarında palinolojik inceleme yapmaya uygun malzeme çökelimini engellemiştir. Sığ göl çökelleri daha çok maar duvarlarından göle taşınan piroklastik ve malzeme içermektedir. Palinolojik olarak incelenen karot örneklerinin, step ve bazı seviyelerde halofitik step vejetasyonunu temsil ettiği belirlenmiştir. Palinolojik inceleme yapılan karotların bazılarında, litolojik özellikleri uygun olmasına rağmen, polen sayımı yapmaya uygun bollukta fosil polen içeriği bulunmamıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda, çalışma alanı ve yakın çevresinin paleovjetasyon ve polen analizine dayalı paleoiklim özellikleri tanımlanmıştır.

Bu çalışma Van Yüzüncü yıl Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon birimi tarafından FLY-2019-8166 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Aygır Gölü, Maar, Bitlis, Palinoloji