Physical and Geomechanical Properties of Recycled Aggregate Sourced by Various Grade Concrete Wastes


Creative Commons License

Dilbas H.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.36, no.1, pp.121-130, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This simple and comprehensive study investigates main properties of recycled aggregate (RA) and, in addition to current aggregate standards, this paper proposes a simple prediction approach to estimate density and water absorption of RA in a short time. As well-known, physical tests take a long time (approximately 72 hours), and rapid characterization of the waste is more important especially for recycling plants. Hence, in this paper low, medium, and high strength concrete wastes are considered as RA in the tests to generalize the results. The main properties of RA are accepted as water absorption and density and point load test is employed to determine geomechanical property of RAs. The reasons of the consideration of the point load test are the simplicity of the test and the short test duration. Then, the test results are evaluated and examined. Equations to predict the physical properties of RA using the point load strength index (Is(50)) are proposed and satisfactory results are obtained.

Bu basit ve kapsamlı çalışma, geri kazanılmış agreganın (RA) temel özelliklerini araştırmaktadır ve, mevcut agrega standartlarına ek olarak, bu makale RA'nın yoğunluğunu ve su absorpsiyonunu kısa sürede tahmin etmek için basit bir tahmin yaklaşımını önermektedir. Bilindiği gibi, fiziksel testler uzun zaman almaktadır (yaklaşık 72 saat) ve atığın hızlı karakterizasyonu, özellikle geri dönüşüm tesisleri için daha önemlidir. Dolayısıyla, sonuçları genelleştirmek için, yapılan testlerde düşük, orta ve yüksek dayanımlı atık betonlardan üretilen RA’lar dikkate alınmıştır.

RA'nın temel özellikleri yoğunluk ve su absorpsiyonu olarak kabul edilebilir ve RA'ların geomekanik özelliklerini belirlemek için nokta yük testi kullanılmıştır. Nokta yük testinin dikkate alınmasının nedenleri, testin basitliği ve kısa test süresidir. Elde edilen deney sonuçları dikkate alınarak incelemelerde bulunulmuştur. Ayrıca, RA'nın fiziksel özelliklerini, nokta yük dayanım indeksi (Is(50)) kullanılarak tahmin etmek için denklemler önerilmiş ve tatmin edici sonuçlar elde edilmiştir.